TS-THERM

ul. Kołakowskiego 60a
42-200 Częstochowa

tel. 606 434 773
tel./fax 0 prefix 34 322 28 96

info@tstherm.com.pl

Piece wysuwane

Obudowa pieca wykonana jest z profili zamkniętych i blach gatunkowych. Zapewnia to odpowiednią sztywność konstrukcji pieca,  trwałość oraz odporność na wszelkiego rodzaju wydzieliny chemiczne powstające podczas procesu wypału. Przedstawiony obok piec przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach gdzie nie występują nierówności podłoża. Zaletą tego typu pieców jest możliwość łatwego manewrowania wózkami bez potrzeby budowania torowisk i przesuwnic.

Piec wysuwany

Konstrukcja mechaniczna pieca umożliwia dodatkowo zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym od strony wyprowadzeń elementów grzejnych.

Furta pieca otwiera się na prawo lub na lewo w zależności od potrzeb klienta i ograniczeń lokalowych.

Piec wysuwany

Izolacja termiczna pieca składa się z  wysokiej jakości materiału włóknistego tak renomowanych firm jak RATH czy KERLANE. Dodatkową izolację termiczną stanowią włókniste płyty izolacyjne umieszczone od zewnątrz komory, dzięki czemu piec nie nagrzewa się z zewnątrz.

Elementy grzejne są podwieszone na rurach ceramicznych, wspartych na kształtkach wykonanych z wysoko glinowych prostek ceramicznych. W zależności od temperatury maksymalnej w piecu spirale grzejne wykonywane są z różnych gatunków drutów oporowych pozwalających na pracę elementów grzejnych nawet do temperatury 1425oC (Kanthal APM).

Elementy grzejne podwieszone na rurach ceramicznych

Instalacja wentylacyjna. Każdy piec wyposażony jest w kominki wentylacyjne umieszczone w stropie pieca, a także do niektórych zastosowań stosuje się dodatkowo boczne otwory wentylacyjne w dnie pieca. Umożliwia to szybsze studzenie pieca bez narażania wsadu na szoki termiczne.

Instalacja elektryczna umieszczona jest w skrzynce rozdzielczej, która zawiera zarówno część siłową pieca (wraz z wyłącznikiem głównym i zabezpieczeniami), jak i  układ sterujący.  Dodatkowo wyłącznik krańcowy umieszczony w drzwiach pieca zabezpiecza użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym przy otwartych drzwiach pieca.

Piec z kominem wentylacyjnymWózek. Konstrukcja wózka jest tak wykonana aby uniemożliwić ubytki ciepła podczas procesu wypalania. Napięcie elektryczne doprowadzone jest do wózka poprzez specjalne wyprowadzenia montowane na wózku oraz w tylnej, dolnej konstrukcji pieca.

Tory i przesuwnica są wykonywane na zamówienie w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Stosowanie torowiska ma tą zaletę że nie wymagana jest jak w przypadku wózków zwykłych idealna równość podłoża. Dzięki temu piece o takim rozwiązaniu mogą być umieszczane w dowolnym pomieszczeniu.

Piec wysuwany

Klientom posiadającym duże hale produkcyjne proponujemy  wielowsadowe przelotowe piece. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się dużą szybkość i wygodę załadunku pieca, a poprzez stosowanie wielu wózków znacznie skraca się czas potrzebny na kolejny załadunek i studzenie wsadu.

Piec przelotowy Piec przelotowy